Yhteystiedot

M & B Rakennus ja saneeraus

040 - 577 6603

kenneth.morelius at
mind-body.fi

Sivut päivitetty 25.3.2024

OSAKKEENOMISTAJAN MUUTOSTYÖN TOIMINTAOHJE AOYL 4 LUVUN MUKAISISTA MUUTOSTÖISTÄ

Osakkeenomistajan muutostyöoikeus määräytyy AYOL (1.7.2010) 4 luvun mukaisesti. Osakkeenomistajan on toimittava seuraavien toimintaohjeiden mukaisesti, jos huoneistoon aiotaan tehdä suihkutila, kylpyhuone, sauna, wc tai muu muutostyö, joka voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin (ml. vesi-, kosteus-, lämpö- ja äänieristyksiin), taloon asennettuihin vesi-, sähkö- ja kaasujohtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään:

4. Osakkeenomistajan on ilmoitettava remontista (=muutostyöstä) kirjallisesti yhtiön isännöitsijälle hyvissä ajoin ennen muutostyötä täyttämällä OSAKKEENOMISTAJAN MUUTOSILMOITUSLOMAKE.

5. Yhtiön hallitukselle on AYOL 4 luvun mukaan velvollisuus valvoa, että remontti suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakentamistavan mukaisesti. Yhtiön valvontaoikeus koskee sekä muutostyötä koskevia suunnitelmia että muutostyötä. Yhtiön hallitus tarkastaa työtapaselosteen tarvittaessa yhdessä rakennusalan asiantuntijoiden kanssa.

6. Osakkeenomistajan on toimitettava ennen muutostyön aloittamista isännöitsijälle kirjallisessa muodossa työtapaseloste, jossa selvitetään miten remontti toteutetaan. Työtapaselosteessa on ilmoitettava remontin tekijät.

7. Remontin laajuudesta riippuen osakkaanomistajan muutostyöilmoitus käsitellään yhtiön hallituksessa tai tarvittaessa yhtiökokouksessa, joissa päätetään tarvittaessa remontille annettavasta suostumuksesta ja yhtiön muutostyölle asettamista ehdoista. Yhtiö haluaa varmistua siitä, että remontti ei vahingoita rakennusta, eikä tuota muuta haittaa yhtiölle tai toidelle osakkeenomistajalle, jolloin on saatava myös toisten osakkeenomistajien suostumus.

8. Jos osakkeen remontti vaatii rakennuslupaa, toimenpidelupaa tai muuta viranomaislupaa, osakkeenomistajan lupa-anomus käsitellään yhtiön hallituksessa, joka tekee päätöksen luvan hakemisesta. Rakennuslupaa haetaan yhtiön nimissä osakkeenomistajan vastatessa luvan hakuun liittyvistä kustannuksista. Rakennuslupa-anomukseen liitettävät suunnitelmat toimittaa remontin tekevä osakkeenomistaja.

 

M & B Rakennus ja saneeraus  on aina liittänyt kirjalliseen tarjoukseen työtapaselosteen.

 

Vältä vahinko, käytä ammattilaista. Ettei laatoituksen alta löydy yllätyksiä.

Kylpyhuone

VesivahinkoJa seinän takaa löytyi tämä.